С повече от 25-годишен опит, Мichael McCauley е един от най-известните кафе-експерти в света. Кафеолог и „нос“ на “Cafes Richard”, същевременно ръководи екип от експерти в своята „Академия на Кафето” “Académie du Café“. Истински изследовател, Майкъл обикаля всички страни производителни в търсене на съвършенството. От 2007 г. организира Кафе Шампионати във Франция и участва на международни конкурси като официален съдия на SCA. Негова амбиция е да издигне репутацията на кафето във Франция до тази на виното и гастрономията.